OIk-05809

Song, Y., Liew, J. H., Sim, D. Z. H., Mowe, M. A. D., Mitrovic, S. M., Tan, H. T. W. and Yeo, D. C. J. 2018. Effects of macrophytes on lake-water quality across latitudes: a metaanalysis. – Oikos doi: 10.1111/oik.05809

Documents

AttachmentSize
oik-05809.pdf788.64 KB